Strategii XXI

Conferința Știinţifică Internațională

Conferința Știinţifică Internațională STRATEGII XXI - Bucureşti, România, 27-28 iunie 2023

 

 - Site-ul va fi actualizat in curând cu noi informații -

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a lansat începând cu anul 2005, iniţiativa ştiinţifică STRATEGII XXI, care are ca obiective principale diseminarea în cadrul comunităţii academice a rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate de către participanţi, precum şi stabilirea/consolidarea unor parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cercetare, militare şi civile, din ţară şi din străinătate.

Sub egida STRATEGII XXI se derulează anual o serie de conferinţe ştiinţifice de amploare, organizate de către facultăţi şi centre de cercetare din universitate. Manifestarea științifică oferă, an de an, cadrul academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor și comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniile securității globale și apărării naționale în contextual fenomenului militar contemporan.

La conferinţă sunt invitate să participe personalităţi cu preocupări în domeniul apărării și securității, atât din ţară, cât şi din străinătate, reprezentanţi ai structurilor din Ministerul Apărării Naţionale, din Statul Major al Apărării şi statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, precum şi cadre didactice, cercetători, studenţi şi doctoranzi ai Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Academiei Tehnice Militare, academiilor categoriilor de forţe şi ai altor universităţi de prestigiu din România şi din străinatate. 

Comunicările ştiinţifice și volumele conferinței vor fi indexate în ProQuest și vor fi trimise spre evaluare pentru includerea in Conference Proceedings Citation Index (Web of Science). Vă aşteptăm cu interes! 

Call for papers STRATEGII XXI - 2022